מי כשיר להוות מומחה?

בפסק הדין של בית המשפט העליון, ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ' BERG EAST IMPORT INC. התעוררה השאלה מי יכול להוות "מומחה לדין הזר". בית המשפט פסק כי "עורך-דין או משפטן העוסק – בין בפרקטיקה, בין באקדמיה ובין בדרך אחרת – בשיטת המשפט שאותה צריך להוכיח, הינו בעל כישורים לשמש כעד מומחה שניתן להוכיח באמצעותו דין זר"

לעניין מתן חוות דעת מומחה לדיני הירושה במדינות שונות בארצות הברית, בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב הכריע כי עו"ד בעל הסמכה אמריקנית כשיר להוות מומחה באשר לדיני הירושה של מדינות ארה"ב השונות.